Hieronder volgen de belangrijkste punten van het programma dat ik heb ontwikkeld voor de regionale verkiezingen in Brussel van 2014. De ideeën die hierin zijn opgenomen, zijn nog steeds wereldwijd relevant in 2018.

Werk

In Brussel is bijna een op de vier jongeren onder de 25 en bijna een op de vijf mensen van alle generaties werkloos! De hoofdoorzaak? De mismatch tussen de training en de banen die moeten worden ingevuld.
We moeten het onderwijssysteem diepgaand hervormen om rekening te houden met de behoeften van werkgevers in de regio, bijvoorbeeld door zich te concentreren op interne opleiding. Een "rondetafelgesprek" per sector zal de behoeften identificeren.

Zelfstandigen

Veel zelfstandigen zijn uitgeput in Brussel. Naast financieringsproblemen blijven de administratieve lasten toenemen, evenals de belastingdruk en de arbeidskosten.
Het Gewest moet de nr. 1-werkpartner van zijn zelfstandigen worden. Eén enkel aanspreekpunt moet worden voorgesteld om zelfstandigen te helpen bij het opzetten van projecten, het assisteren bij het proces, het ondersteunen van projecten bij banken, enz.

Housing

De Brusselaars zijn steeds moeilijker te huisvesten. De huurprijzen zijn explosief gestegen en tegen het huidige tempo zou Brussel zijn jaarlijkse woningproductie moeten verdubbelen om het hoofd te bieden aan de toename van zijn bevolking!
De regio moet de toegang tot onroerend goed bevorderen, bijvoorbeeld door de criteria voor toegang tot het huisvestingsfonds te verruimen en het hergebruik van reeds betaalde registratierechten mogelijk te maken. Het aanbod van openbare huisvesting moet ook dringend worden verhoogd.

Kwekerijen en scholen

Betaalbare plaatsen in kinderdagverblijven zijn hard nodig. In 10 jaar tijd heeft Brussel 34% meer kinderen jonger dan 3 jaar oud. Het aantal plaatsen op scholen volgt ook niet de demografische evolutie.
Het Grondwettelijk Hof constateerde dat het Gewest niet mocht doorgaan met de bouw van zijn scholen en kinderdagverblijven, zelfs met zijn eigen geld! Deze situatie kan uiteraard niet worden voortgezet. De regio moet haar vitale projecten onafhankelijk kunnen aansturen.

Onze oudsten

Veel van onze ouderen lijden aan isolatie. Onze steeds competitievere en individualistischere samenleving breekt de banden tussen generaties af. Het vinden van een plek kan echt moeilijk worden!
Brussel is verjongend! De regio moet van deze gelegenheid gebruik maken om te trachten verbindingen tussen generaties opnieuw in te voeren. Senioren houden vaak van contact met kinderen en geven hun ervaring door. Tot aan de regio om mooie ontmoetingen te promoten!

Vervoer

Our region suffers the daily influx of hundreds of thousands of commuters, most of them coming by car. Our roads are saturated. However, essential projects such as the RER (Regional Express Network) continue to be postponed.
Onze regio lijdt onder de dagelijkse toestroom van honderdduizenden forenzen, de meesten komen met de auto. Onze wegen zijn verzadigd. Essentiële projecten zoals het RER (Regional Express Network) worden echter nog steeds uitgesteld.

Onze welvaart

De Brusselaars worden armer in een regio die bijna 20% van de nationale rijkdom produceert! Onze financieringsmethode maakt ons afhankelijk van anderen voor onze ontwikkeling.
De regio moet de betaling van een aanzienlijk deel van de personenbelasting op de werkplek vorderen. Pendelaars zullen dus een eerlijke bijdrage leveren aan de financiering en ontwikkeling van de regio die hen hun werk biedt.