Hieronder vindt u de belangrijkste mandaten die ik heb uitgeoefend in Evere tijdens de gemeentelijke termijn 2012-2018.
Ik leef geen politiek, maar mijn baan als onafhankelijk. Ik ben een gemotiveerde burger die serieus bezig is met de gemeentelijke activiteiten van Evere. Ik heb mezelf toegewijd aan diegenen die me vertrouwen in verkiezingen en ik hecht veel belang aan het volgen van de dossiers en deelnemen aan een maximum aan vergaderingen, parallel aan mijn professionele verplichtingen.
Omwille van de transparantie deponeer ik jaarlijks bij de Rekenkamer een lijst van mandaten, functies en beroepen. Ik heb ook een vermogensverklaring ingediend. Sommige van mijn mandaten zijn ook onderworpen aan een openbaar jaarverslag aan de gemeenteraad.

Gemeenteraadslid

De gemeenteraad van Evere komt eens per maand samen. Haar leden stemmen over de verschillende punten die op de agenda staan, betreffende het leven van de gemeente. De sessie is openbaar, dus iedereen kan deelnemen.
Ceremonie van eed Ceremonie van eed voor de burgemeester van Evere, Rudi Vervoort.
Naast de gemeenteraad zelf, ben ik een vast lid van de "sectieraad". Dit zijn briefings aan raadsleden die worden gehouden in afwachting van een gemeenteraad. Het bespreekt in meer detail de meest complexe bestanden.

President van ASBL Triton (gemeenschappelijk zwembad)

De Triton is een gemeentelijk sportcentrum, afhankelijk van de wethouder van sport, bestaande uit een zwembad, maar ook tennisbanen, ping-pongtafels, een schietbaan en vele andere voorzieningen.
Op dagelijkse basis wordt de Triton beheerd door een directeur volgens de richtlijnen en budgetten bepaald door een raad van bestuur waarvan ik al enkele jaren voorzitter ben.
Het Triton Bureau komt minstens één keer per maand samen en voert regelmatig uitwisselingen per e-mail uit. Ik ben regelmatig aanwezig op het terrein, vooral tijdens werkperioden.
Onder onze aandachtspunten:

Lid van de raad van bestuur van Hydrobru en SBGE

Hydrobru (nu samengevoegd met Vivaqua) is de intergemeentelijke distributie en zuivering van water. Zij is verantwoordelijk voor het leveren van huizen met drinkwater en het terugwinnen van afvalwater. Ik vertegenwoordig onze gemeente, zodat Evere eerlijk wordt behandeld, vooral op het niveau van het werk dat moet worden gedaan.
Om de ideeën op te lossen, volgen hier enkele cijfers met betrekking tot onze gemeente Evere voor het jaar 2016:
De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) houdt zich bezig met grote infrastructuur zoals afvalwaterzuiveringsinstallaties en grote stormbekkens. Het is een regionale structuur waarmee het grote publiek geen contact heeft, in tegenstelling tot Hydrobru.

Advisraad voor solidariteit onder de volkeren

De gemeente Evere neemt deel aan het Noord / Zuid-platform, georganiseerd door de Vereniging van Steden en Gemeenten van Brussel, die tot doel heeft een partnerschap op te zetten met een gemeente in het Zuiden om ontwikkelingsprojecten op te zetten. Als onderdeel van dit platform heeft Evere een partnerschap gesloten met de gemeente Oued Essafa in Marokko.
Andere projecten worden ook ondersteund door de Adviesraad voor Solidariteit onder de volkeren. Elk jaar wordt een fondsenwerver georganiseerd, door de verkoop van glühwein, soepen en wafels, op evenementen zoals de Kerstmarkt, om ze naar Benin te sturen.
In 2016 is een fondsenwervingsactie uitgevoerd voor een vereniging van Evere. Er werd een oproep gestuurd naar alle verenigingen, maar er werden er maar twee beantwoord: Villa Indigo en Similes.
Similes is een vereniging die de familieleden van mensen met psychische stoornissen ondersteunt om hen hoop te geven. Villa Indigo is een respijthuis dat zieke kinderen verwelkomt om het hun toe te staan geliefden om een ​​beetje uitstel te hebben.
De Raad ondersteunde Villa Indigo in 2016 en Similes in 2017.